COVID-19 beleid

RICHTLIJNEN
De COVID-19 maatregelen hebben uiteraard gevolgen voor hoe de repetities moeten worden georganiseerd. Bij Muziektheater Spetter hebben we onze werkwijze op verschillende punten aangepast. Zo zullen we bijvoorbeeld geen centrale dagsluiting doen. Hieronder vind je een document met alle algemene en locatie-specifieke richtlijnen voor de komende periode. Lees deze goed door. Het is belangrijk dat alle deelnemers, eventuele ouders en de organisatie deze richtlijnen volgen om de veiligheid te waarborgen.

Er gelden algemene maatregelen die de organisatie en de locatie dienen te nemen en daarnaast gelden er per groep ook andere richtlijnen, omdat er sprake is van verschillende leeftijdsgroepen. De groepen zijn als volgt ingedeeld:

- Kids: tot en met 17 jaar
- Volwassenen: 18 jaar en ouder

ALGEMENE MAATREGELEN
De maatregelen genoemd in dit protocol komen voort uit de meest recente richtlijnen van het RIVM en het advies van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Zowel bezoekende ouders, de deelnemers en de medewerkers van Muziektheater Spetter dienen zicht aan deze richtlijnen te houden, zo lang als deze geldig zijn.

Het niet opvolgen van de richtlijnen door deelnemers, medewerkers, bezoekende ouders of andere bezoekers kan beboet worden met een geldboete tot en met €4.000,-. Om dit te voorkomen en om al onze deelnemers veilig en gezond te houden is het verplicht om je te houden aan de onderstaand genoemde maatregelen.

De locatie van de repetities wordt vaker gereinigd volgens de protocollen opgesteld door de locatie. Zij zijn verplicht de juiste hygiënemaatregelen te nemen die gesteld worden door de gemeente. De materialen waar gebruik van gemaakt wordt tijdens de repetities worden door de artistiek leider en zijn ondersteuning regelmatig schoon gemaakt, ten minste na elke repetitie.

De volgende maatregelen gelden voor alle groepen:

 • Deelnemers moeten thuisblijven bij:

 •    - Verkoudheidsklachten

 •    - Hoesten

 •    - Niezen

 •    - Keelpijn

 •    - Benauwdheid

 •   - Koorts, hetzij van henzelf hetzij van een van de personen uit hun huishouden.

 • Bij klachten nemen alle deelnemers contact op met de GGD om een test uit te laten voeren, zoals geadviseerd door het RIVM.

 • Wanneer een deelnemer meer dan 24 uur klachtenvrij is, en de COVID-19 test (afgenomen door de GGD) negatief is uitgekomen, mag de deelnemer weer deelnemen.

 • Wanneer de deelnemer in contact is gekomen met een COVID-19 positief getest individu blijven zij minimaal 14 dagen thuis van de repetities en volgen zij de richtlijnen van het RIVM.

 • Wanneer een deelnemer zelf het COVID-19 virus heeft opgelopen blijft de deelnemer minimaal 14 dagen thuis en is pas welkom op de repetities na de quarantaineperiode van 14 dagen, plus een 24 uur klachtenvrij periode.

 • Handen moeten zo veel mogelijk gewassen worden, voor ten minste 20 seconden met het gebruik van voldoende zeep en water of gedesinfecteerd met desinfecterende middelen.

 • Er worden geen handen geschud

 • Bij niezen, doe dit in de elleboog en maak gebruik van papieren zakdoekjes die na eenmalig gebruik weggegooid worden.

 • De door de locatie opgestelde looproutes worden door alle personen op locatie aangehouden.

KIDS
Kinderen tot en met 17 jaar mogen vrij onder elkaar bewegen en hoeven daarnaast ook geen anderhalve meter afstand te houden tot volwassenen. Het RIVM heeft vastgesteld dat hier geen extra risico’s bij betrokken zijn. Wel zullen de medewerkers van Muziektheater Spetter zo veel mogelijk afstand behouden.

Kinderen worden door één volwassene gehaald of gebracht, dus zonder extra volwassenen en zoveel mogelijk zonder extra kinderen (broertjes en/of zusjes). Haal- en breng momenten zijn kort. Informatie over een kind kan bijvoorbeeld via digitale weg of telefonisch om dit niet uitgebreid te hoeven bespreken tijdens het brengen en halen. Mocht een kind eerder opgehaald worden, dan sturen de ouders een bericht naar de productieleider/artistiek leider zodat zij het kind naar buiten kunnen brengen.

Er wordt door de artistiek leider een lijst van aanwezigheid bijgehouden, dit is verplicht vanwege de richtlijnen met betrekking tot het GGD bron- en contactonderzoek.

VOLWASSENEN
De volwassenen dienen onderling anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Daarnaast is het niet toegestaan hard te zingen of te gillen. De richtlijnen met betrekking tot zang die gelden voor koren, gelden ook voor de zangmomenten tijdens de repetities.

De deelnemers dienen zich in te schrijven bij binnenkomst waarbij zij naam en telefoonnummer achterlaten. Dit dient te gebeuren voor elke repetitie. Hiermee verklaart de deelnemer klachtenvrij te zijn.

Contact

Huis73
Hinthamerstraat 72-74
5211 MR 's-Hertogenbosch
T: 06-10744513
E: info@muziektheaterspetter.nl

Over Theater Spetter

Wij streven ernaar, om de ideale plek te zijn, waar kinderen, jongeren & volwassenen ongedwongen leren creëren op het gebied van theater en muziek.

Social media