VRAAG &
ANTWOORD

ALGEMEEN

Wij geloven dat iedere deelnemer zich kan ontwikkelen tot een zelfverzekerd persoon, daarom geven wij iedere deelnemer de persoonlijke aandacht die hij of zij nodig heeft. Zo moedigen we onze deelnemers aan om hun eigen talenten en sterke eigenschappen te leren kennen én deze te ontwikkelen. Wij vinden het namelijk belangrijk dat kinderen zichzelf, maar ook anderen, accepteren en waarderen. Bij ons mag je laten zien wie je bent en waar kan dat beter dan op de plek waar je leert zingen, dansen en acteren? We spreken onze deelnemers daarom ook juist aan als theatermaker en maken onze deelnemers hiermee ‘eigenaar’ van de voorstelling en daarmee het proces.

Naast dat wij persoonlijke ontwikkeling belangrijk vinden, leren wij onze deelnemers de basis van het muziektheater vak. Door deze combinatie laten we alle kinderen spetteren; vanbinnen en vanbuiten.

Ons seizoen bestaat uit twee delen. In de maanden oktober t/m januari licht de focus op ‘leren’ en een groep vormen. Het lesmateriaal dat we gebruiken stemmen we af op de deelnemers en groep. We kijken naar de individuele deelnemers en proberen iedereen te bieden wat zij/zij nodig heeft om zicht zoveel mogelijk te ontwikkelen. Ontwikkelen op persoonlijk vlak vinden wij erg belangrijk. In deze periode werken we aan los materiaal.

De laatste les voor de kerstvakantie geven we een kleine presentatie van wat we gedaan hebben de afgelopen periode. Deze presentatie vindt plaats in de gewone lesruimte.

Vanaf de periode hierna gaan we toewerken naar een grote voorstelling. Natuurlijk verliezen we de persoonlijke aandacht niet uit het oog en blijven we werken aan de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers, maar willen we ook vooral een fantastische voorstelling maken. Daarom werken we daar ook maanden aan.

Ja en nee. We werken natuurlijk naar een voorstelling toe, die bestaat uit verschillende disciplines (zingen, dansen en acteren). Toch kan het per seizoen en per productie verschillende hoeveel zang, dans of spel er in de voorstelling zit. Dit heeft te maken met onze werkwijze en dat de groep deelnemers samen met de docenten de voorstelling vormgeeft en dus bepaald wat erin komt.

Natuurlijk staat er een enthousiast en professioneel team klaar om de lessen te verzorgen! Team Spetter stelt zich graag aan u voor! Kijk daarvoor op onze website: https://muziektheaterspetter.nl/wie-we-zijn/

We repeteren wekelijks vanuit onze fijne thuisbasis bij Huis73. Deze locatie is het huis voor boek en cultuur en is gevestigd in het centrum van ’s-Hertogenbosch. De fijne ruimtes zijn de ideale plek voor onze repetities omdat er veel ruimte is om te kunnen bewegen en in kleine groepjes te werken. Neem snel een kijkje op onze site om te kijken hoe Huis73 er van binnen uitziet en waar ze gevestigd zijn. Kijk daarvoor op onze website: https://muziektheaterspetter.nl/contact

We verzorgen dit seizoen lessen aan twee groepen:

– Een jeugdgroep op woensdag middagen van 15:30 – 17:00 uur

– Een jongeren&volwassenen groep op woensdag avond van 19:00 – 21:00 uur

Onze lessen vinden wekelijks plaats, met uitzondering van de schoolvakanties regio zuid.

Mochten er vragen, onduidelijkheden of andere dingen zijn waar u met ons over wilt communiceren, dan zijn wij van alle markten thuis en kun je ons op duizend-en-één manieren bereiken. Hieronder een overzicht.

Postadres:                                                                Repetitie locatie:

Muziektheater Spetter                                              Huis73
Rompert Park 43,                                                      Hinthamerstraat 72-74
5233 RK, ’s-Hertogenbosch                                     5211 MR, ‘s-Hertogenbosch

Bellen | 06 – 107 44 513
WhatsApp | 06 – 107 44 513
Email | info@muziektheaterspetter.nl
Web | www.muziektheaterspetter.nl
Facebook | facebook.com/muziektheaterspetter

REPETITIES

Uiteraard kun je dat het beste komen ervaren tijdens een proefmaand Spetter.

Musical bestaat uit drie onderdelen, namelijk zingen, dansen en acteren. Bij ons krijgen deelnemers 1,5 tot 2 uur les per repetitie. Per repetitie proberen we alle drie de disciplines de revue te laten passeren. Toch kan het soms voorkomen dat een bepaalde discipline minder aan bod komt.

Ja hoor. We hanteren een beetje de regel dat ouders het eerste kwartiertje kijken bij de eerste les en daarna weer gaan.

Sommige kinderen willen heel graag dat één van de ouders de hele les blijft. Gelukkig zijn we niet heel moeilijk, we vinden het belangrijk dat kinderen het naar hun zin hebben. Overleg altijd even vooraf met de productieleider en/of docent, want in overleg kan (bijna) alles.

 

CORONA UPDATE

We houden uiteraard de regels aan, die door de overheid opgesteld zijn, daarom vragen wij de ouders om met de productieleider en/of docent te overleggen, naar wat er eventueel mogelijk is.

In al onze lessen zit even pauze. Er is altijd tijd om wat te eten en te drinken.

Ja, dat is wel fijn. We adviseren om een flesje water en een tussendoortje mee te nemen.

Doe vooral gemakkelijk zittende kleding aan. Dat wat kinderen aan hebben tijdens de gymles, uiteraard zijn fijne dansschoenen geen overbodige luxe en dient het wel warm genoeg te zijn.

Iedere week krijgen onze deelnemers ‘musical les’. Er is wel onderscheid in niveau van de verschillende groepen. Zo ontstaat er de mogelijkheid om jezelf te blijven ontwikkelen en samen met je leeftijdsgenoten door te stromen naar andere groepen.

De hele show wordt door ons opgenomen met verschillende camera’s, deze wordt aan alle deelnemers na afloop van de voorstellingen beschikbaar gesteld, daarom is het ook niet nodig om te filmen en kun je gewoon lekker achteroverleunen en genieten. 

Natuurlijk willen we niet vreselijk streng zijn, maar alles verloopt voor iedereen het prettigst als je het volgende aanhoudt:

–          We beginnen op tijd, zorg dat je op dat moment klaar bent voor de les en je bijvoorbeeld niet nog even om moet kleden

–          Luister goed naar de docent(en) en lees de informatie die je ontvangt goed door

–          100% aanwezigheid (met uitzondering van vakanties, ziekte en familieomstandigheden)

–          Verschijn iedere week in danskleding (kleding die makkelijk zit), danssneakers / turnschoentjes met soepele zolen (bij voorkeur zwart) en zorg dat je haar uit je gezicht is door altijd een elastiekje bij je te hebben

–          Heb respect voor elkaar. We gaan er met z’n allen voor zorgen dat iedereen zich ‘lekker’ in de groep voelt. Niemand hoeft zich ergens voor te schamen!

–          Van iedereen die bij Muziektheater Spetter betrokken is (jullie, docenten, medewerkers) verwachten we een positieve en energieke instelling

–          200% inzet en doorzettingsvermogen. Niet alles lukt in 1 keer, dat is niet erg; we zijn er om te leren; we gaan ervoor!

–          Concentratie; ook langs de kant!

–          Heb plezier!

–          Tot slot; het is handig om een flesje water en een klein gezond tussendoortje mee te nemen, bijvoorbeeld een liga of een appel.

We gaan bij Muziektheater Spetter uit van 100% aanwezigheid. Uiteraard kun je altijd een keertje ziek zijn of vanwege familieomstandigheden een keer niet bij de repetitie zijn. Toch ontvangen wij altijd graag een afmelding van je.

Doordat we een voorstelling maken, kunnen we eigenlijk niet zonder elkaar.  Met name wanneer we bezig zijn met de voorstelling werken onze docenten altijd met een repetitieschema en plan, het is daarom fijn dat wanneer een deelnemer niet bij een repetitie kan zijn, hij/zij zich uiterlijk om 12:00 uur afmeld op de repetitie dag zelf. Dit geeft onze docenten de ruimte om hun lessen aan te passen.

VOORSTELLINGEN

Aan het einde van het seizoen komen de spetterende voorstellingen in zicht. Wij hebben er al super veel zin in en de voorbereidingen zijn al in volle gang.

 

Hulpouders

Ieder jaar zijn we ontzettend blij met de hulp van de vele hulpouders. Ook dit jaar zijn we weer op zoek naar ouders die het leuk vinden om ons te helpen. Opgeven hiervoor kan via het inschrijfformulier of tijdens de ‘ouder bijeenkomst’ waar we je verder informeren hierover.

We zoeken op verschillende vlakken hulp, zoals: kostuums, decor & rekwisieten, kap & grime, bouw & breek team, ondersteuning productie, sponsorcommissie of anders.

De voorstelling wordt opgenomen met verschillende camera’s en er worden backstage beelden gemaakt. Een aantal weken na de show wordt tijdens de uitzwaai les de voorstelling teruggekeken met de hele groep. Na afloop van deze les ontvangen de kinderen die dat willen een usb-stick met een opname van de voorstelling. Deze registratie kost 5,00 euro per usb-stick.

Het regelen van het geluid blijft altijd een grote uitdaging! Je moet je voorstellen dat onze geluidsman in de zaal zit en de zenders, simpel gezegd, ‘aan’ en ‘uit’ kan zetten en daarnaast het geluid optimaliseert waar hij kan. Ondanks dat de geluidsman de deelnemers niet of nauwelijks kent, blijft het risico bestaan dat er microfoons niet, te laat, of aan als ze niet aan moeten staan en hoor je ineens 5 stemmen hoort kletsen in de coulissen… 

De truc die wij onze deelnemers vertellen is daarom ook altijd dat de microfoons alleen geluid kunnen versterken dat erin gaat. Maar als er te zacht gepraat wordt op het toneel, is er ook niks om te versterken, en hoor je het in de zaal niet. Wij doen natuurlijk ons uiterste best om onze deelnemers te motiveren om zo luid en duidelijk mogelijk te spreken! Kortom; iedereen doet enorm z’n best, maar er zijn helaas beperkingen en een max tot hoever we kunnen gaan. 

We snappen heel goed dat je foto’s wil maken als je komt kijken naar familie of vrienden. Natuurlijk hebben wij liever van niet, maar we kunnen je niet tegenhouden. Hou er in ieder geval even rekening mee dat je de flitser uitzet. Want dat is enorm vervelend voor de sterren op het toneel. 

De hele show wordt door ons opgenomen met verschillende camera’s, deze wordt aan alle deelnemers na afloop van de voorstellingen beschikbaar gesteld, daarom is het ook niet nodig om te filmen en kun je gewoon lekker achteroverleunen en genieten. 

Nee, alle groepen hebben een afzonderlijke en eigen voorstelling. We vinden het namelijk erg belangrijk dat het materiaal zo goed mogelijk aansluit bij de deelnemers van een bepaalde groep. Onze voorstellingen worden wel in dezelfde periode opgevoerd, waardoor er een soort theaterfestival ontstaat van verschillende voorstellingen.

Alle onze uitvoeringen worden vanuit één centrale plek opgevoerd om de kwaliteit te kunnen waarborgen. Je zult begrijpend at het de kwaliteit niet ten goede komt, als we steeds op een ander plek onze voorstellingen opvoeren. We moeten dan steeds opnieuw het wiel uitvinden. Door voor één centrale plek te kiezen zijn een hoop randzaken (zoals licht, geluid, decor, backstage, video) goed geregeld!

We maken een echt feestje van de show, dus we nemen de tijd. Houd rekening met een voorstelling van ongeveer 2 x 45 minuten met daartussen een korte pauze. Net zoals een voetbalwedstrijd is.

BELANGRIJKE DATA

De belangrijke data staan vermeld in het repetitie schema, deze wordt aan het begin van ieder seizoen uitgereikt. Mochten deelnemers later instromen ontvangen zij deze direct na inschrijving. Mocht je graag een (nieuw) repetitieschema ontvangen, stuur dan even een mail naar: info@muziektheaterspetter.nl en wij zullen je er een toesturen.

Ons seizoen bestaat uit twee delen. In de maanden oktober t/m januari licht de focus op ‘leren’ en een groep vormen. Het lesmateriaal dat we gebruiken stemmen we af op de deelnemers en groep. We kijken naar de individuele deelnemers en proberen iedereen te bieden wat zij/zij nodig heeft om zicht zoveel mogelijk te ontwikkelen. Ontwikkelen op persoonlijk vlak vinden wij erg belangrijk. In deze periode werken we aan los materiaal.

De laatste les voor de kerstvakantie geven we een kleine presentatie van wat we gedaan hebben de afgelopen periode. Deze presentatie vindt plaats in de gewone lesruimte.

Vanaf de periode hierna gaan we toewerken naar een grote voorstelling. Natuurlijk verliezen we de persoonlijke aandacht niet uit het oog en blijven we werken aan de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers, maar willen we ook vooral een fantastische voorstelling maken. Daarom werken we daar ook maanden aan.

Altijd een heel spannend moment, de rolverdeling. Toch proberen we hier juist al in een vroeg stadium, samen met de deelnemers, naar te kijken. We zullen voordat we de rollen bekend maken, altijd werken met het script en de muziek die in de voorstelling voorkomt. Onze docenten doen hun uiterste best om iedere deelnemer de rol te geven die het beste bij hen past. Uiteraard mag iedereen een voorkeur uitspreken en daar proberen we dan ook rekening mee te houden.

Welke rollen zijn er allemaal?

Dat is per seizoen verschillend, want elk stuk is anders. Wat iedere productie wel gemeen heeft is dat iedereen een rol krijgt en we proberen om zoveel mogelijk rollen te schrijven.

Zijn er verschillen in hoofd- en bijrollen?
Ja, daar kunnen we niets aan veranderen. De ene rol is iets groter dan de andere, maar dan heb je het alleen over tekst. Gelukkig bestaat musical uit drie onderdelen. Zingen, dansen en acteren. Dat aantal zinnen heeft betrekking op 1 van de drie onderdelen. Als de docenten vinden dat een deelnemer misschien goed tot zijn/haar recht komt qua dans, dfan krijg hij/zij daar wellicht een iets groter aandeel in. En iets minder in tekst. Dit kan natuurlijk ook met zang. Daarnaast betekent het niet dat als je iets minder zinnen hebt dat je niet een aandeel in scenes hebt. Veel scenes hebben ook een groot ensemble die stil spel hebben. 

Al onze docenten doen in ieder geval hun uiterste best om ieder kind te laten spetteren in zijn of haar kracht. Dat kan soms met iets meer dans, iets meer zang, of iets meer spel zijn. 
We doen niet aan voortrekken en we hebben echt met ieder Spetter het beste voor en proberen iedere deelnemer in de hele groep een aandeel te geven. 
Iedereen moet wel beseffen, dat niet iedere deelnemer de hoofdrol kan hebben. Dat gaat gewoon niet. En niet alle deelnemers willen dit ook geeneens. 

Mocht je toch een vraag hebben hoe de rolverdeling tot stand is gekomen, dan zijn de docenten altijd bereid om daar een toelichting op te geven. Je mag ze altijd, op een vriendelijke manier, even aanspreken na een les. 

Eens per seizoen wordt er een ouderbijeenkomst georganiseerd, waarbij we meer vertellen over de plannen van de voorstellingen, informatie geven over de verschillende commissies en we samen de eerste plannen maken. We zijn van mening dat we niet zonder de hulp van ouders en vrijwilligers kunnen bij het maken van onze voorstellingen.

Gedurende het seizoen, zal er één werkzaterdag gehouden worden meestal is deze eind september of begin oktober van dat seizoen. Aan het begin van het seizoen is de datum van de werkzaterdag al bekend. Deze werkzaterdag heeft als doel het fine tunen van de voorstelling. Op zo’n dag is er meer ruimte om de laatste puzzelstukjes in elkaar te laten vallen en krijgt het artistieke team een goed beeld van de losse eindjes.

Aan het einde van het seizoen, zullen de docenten een evaluatiegesprek houden met alle deelnemers. In een persoonlijk geschreven stukje zullen zijn beschrijven hoe ze vinden dat de deelnemer zich heeft ontwikkeld dat jaar. De focus ligt daarbij op de persoonlijke ontwikkeling en secundair daaraan zal de ontwikkeling van zang, dans en de acteerkwaliteiten besproken worden. Daarnaast zal de deelnemer samen met de docent eventuele toekomstige leerdoelen of uitdagingen voor het nieuwe seizoen bespreken.

Deze evaluatie is de afsluiting van het seizoen. Tijdens deze bijeenkomst bouwen we nog een keer een feestje en kijken de deelnemers naar de opname van de voorstelling, terwijl de leerlingen om de beurt geëvalueerd worden.

TARIEVEN

Voor een seizoen bij Muziektheater Spetter betaalt iedere deelnemer 350,- euro aan contributie. Uiteraard is het mogelijk om eerst een proefmaand te volgen, hiervoor betaal je 35,- euro. (dit wordt bij inschrijving in mindering gebracht op de totale contributie). Als je later instroomt wordt, betaal je uiteraard enkel voor de lessen die je volgt.

Muziektheater Spetter stuurt aan het begin van het seizoen, na ontvangst van een geheel ingevuld inschrijfformulier een factuur die binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan dient te worden. Zo zorgt de stichting voor een stabiele financiële basis en houden we de administratieve handelingen laag.

Uiteraard geldt het in één termijn betalen niet als we onderling een andere betaal afspraak maken. Wij zullen bij een afwijkende afspraak altijd nog even per mail bevestigen.

Onze contributie is opgebouwd uit 3 componenten: de docent, de leslocatie en de algemene kosten. Deze zijn de belangrijkste, want we streven naar kwaliteit, dat houdt in dat wij investeren in professionele docenten en locaties die voldoende aan een hoge standaard.  Verder zullen er kosten worden gemaakt bij het maken van de productie. Deze kosten worden betaald van de kaartverkoop en sponsorgelden.

Door deze twee te scheiden, kunnen we de kwaliteit van de repetities blijven garanderen en wordt wat er mogelijk is gedurende de productie gedaan aan de hand van de inkomsten die worden gegenereerd uit de kaartverkoop en sponsoring door derden en partners.

Er zijn twee soorten abonnementen bij Muziektheater Spetter. Het proef abonnement duurt 1 maand, waarbij we je de kans geven om kennis te maken met ons en onze werkwijze, als je besluit om jezelf in te schrijven, veranderd het proef abonnement in een regulier abonnement, welke duurt tot het einde van het seizoen.

PROEFMAAND & INSCHRIJVEN

We zijn van mening dat je niet in een les kunt bepalen of Muziektheater Spetter en musical iets is voor jou, daarom houden we niet één proefles, maar kun je bij ons een proefmaand komen kijken of het wat voor je is. Een ding is zeker; onze allround docenten zullen iedere week een afwisselend aanbod in zingen, dansen en acteren aanbieden.

Nee hoor. Veel kinderen vinden het best spannend. Eerst kijken en een half uurtje meedoen, of alleen kijken, eigenlijk is alles goed. Als uw kind het maar naar de zin heeft en een leuke dag heeft. Dat vinden wij belangrijk. De boog kan niet altijd gespannen staan.

We zijn in de gelukkige omstandigheden dat veel leerlingen een proefles willen doen én dat veel van de ‘proeflessers’ zich willen inschrijven. Hoe gaat dat in z’n werk:

Wij vinden persoonlijk contact heel belangrijk. Dat zal iemand die zich voor een proefperiode inschrijft ook direct merken. Wij bellen namelijk iedereen om een proefles in te plannen en na de proefles bellen we weer iedereen. We informeren naar de ervaring tijdens de proefles, beantwoorden eventuele vragen en vragen of er ingeschreven wil worden.

Hierna ontvang je per mail een inschrijfformulier, zodat jij jezelf officieel kan aanmelden en we jouw gegevens kunnen verwerken in onze leden administratie.

Er zijn twee soorten abonnementen bij Muziektheater Spetter. Het proef abonnement duurt 1 maand, waarbij we je de kans geven om kennis te maken met ons en onze werkwijze, als je besluit om jezelf in te schrijven, veranderd het proef abonnement in een regulier abonnement, welke duurt tot het einde van het seizoen.

Het abonnement loopt tot en met de uitzwaai les, welke plaatsvindt de eerste woensdag na de voorstelling. Na de uitzwaai les schrijft iedere deelnemer zich opnieuw in.

Een maand abonnement kan opgezegd worden. We vinden het natuurlijk super jammer, want we werken hard om Muziektheater Spetter te laten bestaan en als mensen opzeggen is dat natuurlijk erg vervelend.

We hanteren wel vaste regels omtrent het opzeggen. Opzeggen kan enkel voor de 20e van de maand. Net als bij een jaar abonnement is het zo dat je als je betaald je niet voor niets betaalt.

Muziektheater Spetter werkt met een jaarabonnement. Een jaar abonnement houdt in dat dit een prijs is die berekend is voor één seizoen en loopt tot het einde van de voorstelling. Zo weet iedereen waar die aan toe is.

OVERIG

Tijdens het seizoen krijgen alle deelnemers een Muziektheater Spetter map, pen en tas. Ook ontvang je eenmalig het scripts en eventuele liedteksten. Uiteraard is het de bedoeling dat al deze paperassen in de map terecht komen.

Je neemt iedere week de map en een pen mee. Wij zeggen maar zo: je gaat ook niet zwemmen zonder zwembroek en dus ook niet naar musical les zonder je Spetter map.

Ja, over het algemeen wel, toch kan er bij veel aanmeldingen een nieuwe groep gestart worden. Iedereen (docenten en deelnemers), zijn hier aan gewend. Doordat we kleine groepen (max. 15 deelnemers) hebben en onze groepen per leeftijd zijn opgebouwd, kent Muziektheater Spetter een klein verloop in groepen, meestal is er tussen 2 seizoenen in een groot verloop in de groepssamenstelling.

Ja en nee. Zo nu en dan laat Muziektheater Spetter mensen een stukje van de repetitie meekijken. Zo krijgen zij een kijkje in de keuken van ons repetitieproces en hoe zo’n les er nou echt aan toe gaat. We kunnen ons goed voorstellen dat het leuk is om te zien hoe bijvoorbeeld de warming-up eraan toe gaat, hoe de docent met de kinderen omgaat, hoe de groep met elkaar omgaat et cetera. Dat kunnen we heel goed laten zien in een open les, want bij een presentatie zie je dat niet. 

Zoals je overal op onze website kunt lezen vinden wij de persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen ontzettend belangrijk. Maar om jezelf te kunnen ontwikkelen vinden wij het heel belangrijk dat er binnen de groepen een veilig klimaat is. Een goed pedagogisch klimaat. Klinkt allemaal een beetje zwaar. Toch is het zo ontzettend belangrijk dat iedereen elkaar écht kent, weet wat de regels zijn, de docenten kent en de docenten de leerlingen kent.

Daarom gebruiken wij de eerste maanden (november – februari) om dit fijne groepsklimaat te bereiken. Dat houdt alleen in, dat we minder de tijd hebben om te werken aan daadwerkelijk presentabel materiaal, want het groepsproces staat hier meer centraal.

Wat wel weer heel leuk is, is dat wij merken dat, doordat we goede groepen hebben, we uiteindelijk veel meer bereiken in zo’n jaar en dat dit dan weer ten goede komt aan de voorstellingen. Onze deelnemers durven zichzelf te laten zien, durven solo te zingen, durven een heftige scène te spelen omdat er een fijn klimaat is binnen de groep.

We merken dat dit voor iedereen heel fijn werkt. Er ligt geen druk op docenten en deelnemers om iets ‘af’ te hebben. 

Als die druk er niet is, kun je veel fijner werken aan het pedagogische klimaat. Als de groep gevormd is en er een goed pedagogisch klimaat is, hebben we superfijne groepen en kunnen we gaan werken richting de voorstellingen de maanden erna (maart – oktober) De focus ligt dan dus meer op het materiaal. 

Zoom is continue bezig met updates, waarmee ze de beveiliging op orde houden. Ondanks dat er in de media het e.e.a. valt te lezen over de veiligheid van Zoom, bieden zij ook voldoende mogelijkheden de kans daarop te verkleinen. We werken daarom altijd met een eenmalige en unieke link met wachtwoord. Verder  worden de deelnemers door onze docent en/of productieleider toegelaten. Hierdoor kunnen alleen onze leerlingen deelnemen aan  het gesprek.

We zijn afgelopen jaar al meerdere keren gestopt met het fysiek lesgeven op onze leslocatie, dit had alles te maken met de actuele en door de overheid opgelegde corona-maatregelen. Wij gaan bij een lock-down over op tijdelijk online of alternatief aanbod. Zodra we dan weer regulier of deels regulier kunnen repeteren, willen we dat ook doen. 

We zullen ten alle tijden de regelgeving en maatregelen van de autoriteiten volgen, waarbij we kijken naar de mogelijkheden die daarin passen. Iedereen wordt tijdig geïnformeerd, als er dingen veranderen.

Bij ons zijn de groepen nooit groter dan 15 deelnemers. Wij vinden de individuele aandacht ontzettend belangrijk. We zijn dan ook van mening dat als we meer dan 15 deelnemers in de groep hebben, dat we nooit de individuele aandacht kunnen geven die iedere deelnemer verdient.

In de app worden berichten geplaatst en in het script staat het materiaal waarmee we werken, zoals liedteksten en scene teksten die we gebruiken. De liedjes die we tijdens de repetities behandelen worden ook verstuurd naar jullie via de mail of op een USB-stick gezet.

Let op: het eerste blok (okt – jan) kan het zo zijn, dat het materiaal nog niet in de app komt. Vanaf januari wel, dan werken we meer en meer aan de voorstelling.

Ja graag. What homework? Bij ons krijgen deelnemers soms wel wat huiswerk. Dat zal dan vooral zijn dat ze teksten moeten leren. Wij doen ons best om altijd het huiswerk in de ouder app te zetten, zodat de ouders ook op de hoogte zijn.

Wij zijn super blij als ouders de app in de gaten houden voor berichten rondom het huiswerk. Is dat er? Een beetje helpen kan nooit kwaad!

Staat je vraag er niet tussen? Stel hem hier!

Waag de sprong in het diepe en schrijf je direct in voor een proefmaand!

Contact

Huis73 Hinthamerstraat 72-74 5211 MR, ‘s-Hertogenbosch Info@muziektheaterspetter.nl / 06-10744513